جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان آتیه

شماره پذیرش و گذر واژه شما در قبض دریافتی از بیمارستان درج گردیده است


توجه: جواب آزمايش شما يك روز بعد از تاريخ جوابدهي در سايت قرار گرفته و قابل مشاهده خواهد بود.